Partnerské spolky a sdružení v České republice 

1.    Cech příbramských horníků a hutníků

 

Sdružení se sídlem v Příbrami

Husova 424, 261 01 Příbram

Ing. Miroslav Šťastný, perkmistr cechu (720 369 714)

https://www.cechphh.cz e-mail: cech@cechphh.cz

 

2.    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

se sídlem v Mostě

Tř. Budovatelů 2830, 434 01 Most

Ing. František Fraus, CSc., předseda společnosti (605 468 508)

https://www.hspo.cz e-mail: fraus@geodata.cz

 

3.    Hornicko historický spolek

se sídlem v Plané u Mariánských Lázní

Sadová 816, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Jan Teplík, předseda spolku (737 658 320)

       e-mail: JanTeplik@seznam.cz

 

4.    Hornicko-historický spolek Stříbro

se sídlem v Stříbře

Západní předměstí 861, 349 01 Stříbro

Mgr. Radek Strankmüller, předseda spolku (606 634 220)

https://www.hornickyspolekstribro.cz e-mail: k.neuberger@hornickyspolekstribro.cz

 

5.    Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les

se sídlem v Horním Slavkově

Pluhova 211, 357 31 Horní Slavkov

Ing. Rudolf Tomíček, předseda správní rady (602 354 152)

.        e-mail: tomicek.rudolf@seznam.cz

 

6.    Společnost přátel Rudolfova

se sídlem v Rudolfově

Lipová 8, 373 71 Rudolfov

Antonín Vítovec, předseda spolku (777 118 540)

https://www.pratelerudy.cz/ e-mail: pratelerudy@seznam.cz

 

7.    Spolek Prokop Příbram

Občanské sdružení se sídlem v Příbrami

nádvoří Msgr. Korejse 155, 261 01 Příbram VI

Ing. Jiří Bětík, starosta spolku (724 227 882)

https://www.spolek-prokop-pribram.cz e-mail: spolekprokop@email.cz

 

8.    Spolek severočeských havířů

se sídlem v Mostě

Jiráskova 1794, 434 01 Most

Ing. Vratislav Procházka, předseda spolku (604 325 330)

https://www.spolekseveroceskychhaviru.estranky.cz/ e-mail: spolek.haviru.most@seznam.cz

 

9.    Nadace LANDEK Ostrava

se sídlem v Ostravě

Prokešovo náměstí 6, 728 30  Ostrava

Ing. Josef Gavlas., ředitel nadace (603 472 213)

https://www.nadace-landek.cz/ e-mail: lamega@volny.cz

10.   Klub přátel hornického muzea v Ostravě

se sídlem v Ostravě

Pod Landekem 64, 725 29  Ostrava

Mgr. Petr Rojíček, předseda (608 221 297)

https://www.hornicky-klub.info e-mail: p-rojicek@seznam.cz

 

11.   Cech příbramských hutníků olovářů

Sdružení se sídlem v Příbrami

Obecnická 530, 261 81  Příbram VI

Ing. Zdeněk Kunický, cechmistr (724 026 000)

https://www.cechphh.cz e-mail: kunicky@kovopb.cz

 

12.   Spolek Řimbaba o.s.

Občanské sdružení se sídlem v Bohutíně

Tisová 31,  262 41  Bohutín

Ing. Josef Kovář, místopředseda (720 679 271)

https://www.rimbaba.cz/ e-mail: kovar@diamo.cz

 

13. Hornicko-geologická fakulta

VŠB-TU Ostrava

17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava-Poruba

prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., akademický pracovník (597 323 351)

https://www.hgf.vsb.cz/cs/ e-mail: pavel.prokop@vsb.cz

 

14.   Hornický spolek Prokop

VŠB-TU Ostrava, tř. 17.listopadu

708 33  Ostrava-Poruba

Ing. Otokar Krajník, CSc., předseda (721 429 070)

https://www.hspostrava.cz e-mail: otokar.k@seznam.cz

 

15.   Klub přátel hornických tradic - Kladno o.s.

Hornický skanzen Mayrau

Vinařice 56, 273 07  Vinařice u Kladna

Ing. Eduard Michalíček, předseda (777 612 219)

https://www.kpht-kladno.cz e-mail: kpht-kladno@centrum.cz

 

16.   Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava

Stonava

735 34  Stonava

Ladislav Kajzar, předseda (731 957 062)

                                        e-mail: kajzir.janna@seznam.cz

 

17.   Kroužek krojovaných horníků Barbora Karviná

Stonava 675

735 34  Stonava

Jan Kavka, předseda (603 991 106)

https://www.kkh-barbora.estranky.cz/          e-mail: kavkajan@email.cz

 

18.   Hornický spolek Solles Chodov

Hrnčířská 462

357 35  Chodov

Jiří Milt, předseda (606 662 337)

https://www.solles.cz e-mail: milt@klikni.cz

 

19.   Hornicko-historický spolek pod Ralskem

Revoluční 164

471 27  Stráž pod Ralskem

Ing. Jan Holinka, předseda (602 137 981)

https://www.hornickyspolek-straz.cz/ e-mail: jan.holinka@iol.cz

 

20.   Hornický spolek Český Krumlov

Za Nádražím 199

381 01  Český Krumlov

Ing. Pavel Geršl, předseda (602 443 631)

https://www.grafitovydul.cz/ e-mail: grafitovydul@seznam.cz

 

21.   Kroužek krojovaných horníků dolu František

Těrlická 1253/4b

735 35  Horní Suchá

Rostislav Grim , předseda (733 386 974)

jednatel a pokladník: Věra Brandýsová, tel: 724 662 669
 

https://khfrantisek.webnode.cz e-mail: verabrandysova@seznam.cz