Telegraficky

22.05.2019 10:00

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/419236100051001

 pořad ČT24 - Historie.cs s názvem Zdař Bůh!

Pořad byl natáčen v jámové budově dolu Eduard Urx v areálu Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích
 
V pořadu se dovíte zajímavosti s oblasti historie uhlí, horníků, jejich spolků i záchranářů na našem území. V čem všem spočívá mystičnost havířské profese? A proč mají za patronku ženu?

Mezi hosty uslyšíte: 
- prof. Ing. Ivo Černého, CSc. - emeritní profesor na HGF VŠB-TUO a čestný člen KPHMO, 
- prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. - prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání na Ostravské univerzitě,
- doc. PhDr. Petra Popelku, Ph.D. - vedoucí Katedry historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. 

Přejeme Vám pěknou podívanou.