Mezinárodní den žen v roce 2017

12.02.2017 00:00

Gratulaci našim členkám předáme dne 11.března 2017 15.hodin  Požární zbrojnice v Horní Suché proběhne Výroční členská schůze Kroužku krojovaných horníků dolu František Horní Suchá