Havíř

18.09.2016 00:00

Havíř- povolání, které má již ve svém znaku vepsanou těžkou namáhavou nebezpečnou práci. Odevzdává své zdraví i život do rukou osudu, který je mu určen. Není pánem svého života. Tma hlubin podzemí nepsané přírodní zákony mají mnohdy přednost před veškerou hornickou prací při dobývání černého kamene.