Akce na blízku

09.04.2014 00:00

,, A bylo Jaro. Všecko  kvetlo , ale pravšecko , a tam pod jalovcem kvetlo dvanáct chudobiček , devět bělounkých jako mléko a tři s kraječkem jako krev červeným . Však tam kvetou podnes .''

text z Broučků Jana Karafiáta.

        Kkh František kvete pracovně a aktivně . Blíží se nám kladení věnců ke dni osvobození obce , Horní Suchá , pouť , zájezd ,  návštěva partnerů z Polska , setkání s ostatními kroužky  Gabriela , Stonava , Armáda , Sedliště , Barbora .