Složení výboru KKH František Horní Suchá

Složení výboru KKH František Horní Suchá

předseda - Rostislav Grim

místopředseda - Rudolf Brandýs

pokladník , jednatelka - Věra Brandýsová

kronikář- Pavel Šindler                                                                                                                                                

praporečník-Ivo Uhlíř ,Karel Waszut ( v nepřítomnosti ostatní členové výboru)

kulturní referent- Bohuslav Bidlo, Dagmar Machačová 

jednatel s pověřením, správce webové stránky- Rostislav Grim

čestný člen-Jaroslav Hruška

členové výboru - Alena Waszutová,Lešek Buchta