Smutná informace

26.07.2019 09:00

Informujeme-že jsme se zůčastnili smutných akcí zvané pohřby. Nejdříve jsme se rozloučili v Pezinku s Naším křestním otcem  nového praporu

pana ing.Dušan Vilím tajemníkem Združení baníckých měst a obcí SR.

Další smutné rozloučení proběhlo v Horní Suché kde jsme doprovodili na poslední cestě našeho člena havíře,funkcionáře,předsedu

pana Milana Machálka

Dnes jsme dostali opět parte našeho člena již upoutaného na lůžko

pana Sikory          Čest jejich památce  Zdař Bůh