Slavnost sv. Prokopa

07.07.2013 00:00

Velmi slavnostní ráz měl čtvrtek 04.07.2013 Dostali jsme pozvání k účasti na slavnosti sv. Prokopa kde po slavnostní mši svaté byla možnost  exkurze do míst kde se běžný návštěvník nedostane . Poděkování patří farnímu úřadu Slezké Ostravy a klubu Hornického muzea na Landeku.