Setkání v Nadaci OKD

11.04.2013 00:00

Dne 24. 04. 2013 v 16 hodin se uskutečnilo posezení v Nadaci OKD , kde se probírala  jak spolupráce tak čerpání příspěvků o , které jsme v letošním roce požádali .