Rozloučení s panem Jaroslavem Hruškou

23.03.2014 00:00

Ve čtvrtek 20.03.2014 jsme vyprovodili na poslední cestu pana Jaroslava Hrušku.Do Kroužku krojovaných horníků vstoupil v roce 1955 to je rok před vznikem Klubu hornických důchodců KHD Horní Suchá.Byl naším posledním předsedou po dobu 10 let před naším současným předsedou  panem Milanem Machálkem    

                                              Čest jeho památce a za vše co pro kroužek udělal veliký dík