Premiéra filmu Dukla 61 na Tv obrazovkách

29.05.2018 20:31

V internetové formě periodika Zdař Bůh podrobnější informace o této největší poválečné katastrofě s laskavým svolením sdílíme 

https://www.zdarbuh.cz/reviry/okd/katastrofa-na-dole-dukla-77-1961/