Telegrafické informace 2019 v akcích partnerské kroužky-spolky

25.11.2015 00:00
 1. KKH Gabriela Havířské plesání dům Pzko Karviná  Sobota 19.01.2019 15 hodin
 2. KKH Čs.Armáda Havířský bál sportovně zábavné volnočasové středisko Juventus Karviná Sobota 02.02. 15 hodin 
 3. Soubor písní a tanců Hlubina uspořádal 09.02.2017 v 19 hodin již svůj 7.Havířský bál v areálu Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic 
 4. KHD Horní Suchá Výroční členská schůze Domeček v Podolkovicích                                                       
 5. Konzílium k udílení Český permon  duben 2019 Rudolfov
 6. KKH Gabriela  Výroční schůze 
 7. MR v Mažoretkovém sportu Karviná 2019
 8. KKH Stonava Zahradní slavnost  
 9. KKH Gabriela Zahradní Slavnost 29.06.2019 
 10. Setkání Hornických měst a obcí Jihlava 21.-23.06. 2019
 11. KKH František 98.výročí vzniku Zahradní slavnost Požární zbrojnice Horní Suchá  2019
 12. KKH Barbora    92. výročí vzniku Zahradní slavnost na Bělidle v Karviné 06.07.2017 
 13. KKH Armáda  Zahradní slavnost 17.08.2019 v 15 hodin
 14. Pietní vzpomínka u příležitosti dne horníků 07.09.2017 Památník Univerzita Karviná.
 15. Obnovení tradice Hornických průvodů v Sokolově 09.09.2019
 16. Putovní Bowlingový turnaj uspořádá KKH Gabriela 17.10.2019
 17. Koordinační výbor spolků 24.10.2019 15hodin KKH Gabriela 
 18. Mikulášské posezení KKH František prosinec 2019+svátek svaté Barbory  kostel v obci Bukovec